• Loting Clubkampioenschappen Singel

  • 4e Piramide zondag 12 mei de uitslagen

  • Bardiensten Juni

Lidmaatschap

Lid worden van Tennisvereniging Quintus 

Contibuties:

  • Senioren: De jaarcontributie (1 januari tot 1 januari ) voor seniorleden (op 1 januari van dat jaar 18 jaar en ouder) bedraagt € 100 + éénmalig het inschrijfgeld ad € 7 + een borg voor het spelerspasje van € 10.
  • Als seniorlid mag je elke dag spelen op alle vier de banen, uiteraard met in acht name van het afschrijfreglement, ‘s-zomers tot 23.30 uur, ’s-winters tot 23.00 uur. Als seniorlid heb je de verplichting om 1 a 2 x per jaar bardienst te draaien; door de weeks op een avond dan wel een zaterdagmiddag of zondagochtend. Je voorkeur voor bepaalde dagen kun je desgewenst op het aanmeldingsformulier kenbaar maken of later telefonisch/per mail
  • Daluren: Ook is het mogelijk om (senior)daluurlid te worden; dan mag je spelen op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Dit kost € 70 per jaar + éénmalig het inschrijfgeld ad €7 + een borg voor het spelerspasje van € 10. .
  • Junioren: Voor juniorleden (op 1 januari van dat jaar jonger dan 18 jaar) is dat € 50 + éénmalig het inschrijfgeld ad € 7 + een borg voor het spelerspasje van € 10. Als juniorlid mag je elke dag spelen op alle vier de banen, uiteraard met in acht name van het afschrijfreglement, tot 21.00 uur.
  • Jeugd: voor jeugd (op 1 januari van dat jaar jonger dan 12 jaar) is dat € 40 + éénmalig het inschrijfgeld ad € 7 + een borg voor het spelerspasje van € 10. Zij mogen elke dag spelen op alle vier de banen, uiteraard met in acht name van het afschrijfreglement, tot 18.00 uur.
  • Lid worden kan door het invullen van een

Dit formulier kan aan de ledenadministratie worden gezonden / gemaild.

TVQ
t.a.v. Luzia ten Westenend
Leeuwerik 7 C
2295 PE Kwintsheul
tvqledenadm@gmail.com

Betaling gaarne op bankrekening IBAN nr. NL94 RABO 0126 5751 18  ten name van TVQ.
Het spelerspasje is gereed na betaling.