• Loting Clubkampioenschappen Singel

 • 4e Piramide zondag 12 mei de uitslagen

 • Bardiensten Juni

Afschrijfreglement

 1. 1. Het bespelen van de banen is uitsluitend toegestaan indien u met behulp van uw eigen geldige lidmaatschapspasje een baan hebt afgeschreven in het Elektronisch Afschrijf Systeem (EAS). Ook indien er zo weinig spelers zijn dat afschrijven overbodig lijkt, dient men  af te schrijven om z.g. “zwart spelen” van zowel niet speelgerechtigde leden als niet leden te voorkomen.
 2.  2. In het EAS zijn o.a. de volgende mogelijkheden en beperkingen ingevoerd:
  1. 2.1 Bespeling van de banen is mogelijk voor: – senioren: alle dagen tot 23.30, – daluurleden: maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur.  – junioren: alle dagen op alle banen tot 21.00 uur. – jeugdleden: alle dagen op alle banen tot 18.00 uur.
  2. 2.2 De speeltijd voor enkelspel bedraagt 35 minuten, voor dubbelspel 45 minuten. De afschrijftijd wordt bepaald aan de hand van de tijdsaanduiding op het EAS scherm.
  3. 2.3 Na het afschrijven moet men tot het moment van spelen op het park blijven.
  4. 2.4 Indien spelers op een baan niet worden afgeschreven mag men op die baan desgewenst doorspelen totdat er wel wordt afgeschreven. Het is daarbij niet toegestaan om direct aansluitend aan de speeltijd op dezelfde baan af te schrijven (z.g. doorschrijven).
 3. 3 Introductie is niet mogelijk op werkdagen tussen 1 april en 1 oktober na 18.00 uur
  1. introductie is niet mogelijk indien de wachttijd meer dan 45 minuten is
  2. een lid mag maximaal driemaal per jaar een persoon introduceren; een persoon mag maximaal driemaal per jaar worden geïntroduceerd
  3. de introducé moet in het EAS aangemeld te worden door het lid
  4. de kosten voor een introductie bedragen voor senioren (18 jaar en ouder) € 5,- en voor jeugd/junioren € 2,50 per dag, waarbij de introducé op die dag maximaal 4 uur mag spelen
  5. introductiepasjes zijn verkrijgbaar bij Boutkan Tweewielers, Kerkstraat 2b, Kwintsheul
  6. indien een speelgerechtigd lid op de baan wordt aangetroffen met een niet speelgerechtigd lid of met een persoon die niet als introducé in het EAS is aangemeld dan zal het eerstgenoemde lid worden verplicht tot betaling van driemaal het introductietarief (€ 15,- resp. € 7,50).
  7. op introducés zijn de Statuten en de Reglementen van toepassing; het introducerende lid is verantwoordelijk voor de naleving ervan
 4. 4 Indien de wachttijd meer dan 45 minuten bedraagt dan heeft men het recht om, in overleg met betrokkenen, dubbels te vormen op banen waar slechts twee spelers hebben afgeschreven; de speelduur wordt dan verlengd naar de speeltijd voor het dubbelspel, tenzij de betreffende baan al aansluitend is afgeschreven.
 5. 5 Elk lid wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. Elk lid heeft het recht een ander lid te wijzen op een overtreding van dit reglement. Bij een weigering om volgens de reglementen te handelen wordt u verzocht het Bestuur hiervan in kennis te stellen.
 6. 6 Zaken waarin dit reglement niet voorziet worden beslist door het Bestuur.
 7. 7 Bij niet naleving van dit reglement kan het bestuur conform artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement overgaan tot maatregelen, waaronder het (tijdelijk) blokkeren van de spelerspas.

Dit reglement is laatstelijk gewijzigd op de Algemene Leden Vergadering van 25 november 2010