Bar en bardiensten

Wat houdt een bardienst in:
Als lid van tennisvereniging Quintus heeft  men rechten, maar ook plichten. Eén van die plichten is het draaien van bardienst. Dat is door de ledenvergadering vastgesteld en opgenomen in het huishoudelijk reglement. De barcommissie deelt u in. De steutel en portemonnee haalt u op bij het steuteladres (de namen en telefoonnummers van de sleuteladressen vindt u op het overzicht).

Wanneer moet u bardienst draaien:
Men doet een tot twee keer bardienst per jaar. Die bardiensten worden gedraaid in de avonduren of in het weekend overdag (ochtend of middag). Twee tot drie weken voorafgaande aan de maand waarin u bent ingedeeld ontvangt u de lijst met bardiensten. U bent dus verplicht aan die oproep gehoor te geven. Bent u onverhoopt verhinderd op de datum dat u bent ingedeeld, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. U kunt de maandlijst gebruiken om te ruilen voor een bardienst op een andere dag in die maand. Het sleuteladres moet altijd van dat ruilen op de hoogte worden gesteld. Voor de zomermaanden juli en augustus krijgt men de lijsten van twee maanden, zodat men gedurende de gehele vakantieperiode kan ruilen. Want ook in de vakantietijd blijft de Uithoek geopend.

Hoe laat zijn de bardiensten:
De bardienst begint om 19.30 uur en duurt tot 23.30 uur. Om 23.30uur dient de baanverlichting uit te zijn. De barcommissie verwacht, dat u op tijd aanwezig bent op het tennispark.

In- en uitschakelen van de alarminstallatie.
Zie jaarboekje.

Verlichting.
De knoppen voor de baanverlichting bevinden zich in het voorhalletje; de knoppen voor de verlichting in de kantine bevinden zich achter de bar, naast het raam bij de keuken. Let erop dat alle verlichting uit is, wanneer u De Uithoek verlaat.

Keuken en bar
In de keuken vindt u kop en schotels, lepeltjes en alle benodigde ingrediënten. Aan het einde van uw bardienst dient u ervoor te zorgen dat de koelkasten zijn bijgevuld. In de voorraadruimte achter de keuken kunt u alles hiervoor vinden. Achter de bar ligt een handboek met daarin de beschrijvingen hoe de verschillende apparaten bediend moeten worden. Voor het verlaten van het gebouw dient u ervoor te zorgen dat de kantine inclusief de keuken en bar er weer opgeruimd en schoon uitziet voor volgend gebruik.

Vragen:
Mocht u er niet uitkomen of nog vragen hebben, schroom dan niet de aanwezige leden om hulp te vragen of contact op te nemen met het sleuteladres. IEDEREEN IS BEREID U EEN HANDJE TE HELPEN!!

Allemaal een beetje vrijwilliger:
Mede door UW inzet kunnen we met elkaar veel sportief tennisplezier hebben. Wij danken u alvast voor uw medewerking en wensen u een gezellige bardienst toe. Waarbij u niet op een ‘droogje’ hoeft te zitten; per bardienst zijn twee kopjes koffie en een consumptie voor rekening van de vereniging.

LET OP
: wanneer u bardienst hebt, bent u altijd verplicht naar De Uithoek te komen. De bardienst is er ook ten behoeve van de jeu de boules (die verzorgt immers ook een deel van het jaar de bardienst t.b.v de tennis). Neem bij twijfel altijd contact op met het sleuteladres.