Contact

Tennispark / locatie

Het tennispark van Quintus ligt aan de Leeuwerik 1d, 2295 PE Kwintsheul. Op dit sportpark van Quintus liggen de tennisbaan achterin, vandaar de naam van ons clubgebouw “De Uithoek”.
Tel. De Uithoek: 0174 296575
E-mail secretaris: tvqbestuur@gmail.com

Bestuur
Freek Batist (voorzitter) 06-41536877 freekbatist@hotmail.com
Stef Beun (penningmeester) 06-51054495 stefbeun@hotmail.com
Luzia ten Westenend (secretaris en redactie) 06-17184669 tvqbestuur@gmail.com
Jan Duijndam 06-48831240 jan_alaska@hotmail.com
Kay van Aalst 06-39822187 kayvanaalst@hotmail.com
Barcommissie
Aad Grootscholte (voorzitter) 06-52691119 aad@westlandoldtimers.nl
Jan Eeltink (penningmeester) 06-23650049 j.eeltink1@kpnplanet.nl
Desiree Rouwhorst (commissielid) 06-22899991 d.rouwhorst@hotmail.nl
Bas Otten (commissielid) 06-49885833 basotten@hotmail.com
Corien de Bruin (commissielid)   coriendebruin@gmail.com
Stef Voordenhout (commissielid) 06-34578643 stef_voordenhout@hotmail.com
Sleuteladres
meer info
Barlijsten
meer info
Jan de Recht (bardiensten)                               0174-295566                             janerna@kabelfoon.nl
Toernooicommissie
Femke Dekkers (Voorzitter) 06-44480495 femdek@hotmail.com
Astrid Vis 0174-626266 warend@caiway.nl
Roy Jansen 0174-294475 k.keukenrol@live.nl
Erik van der Lans 06-28770214
Dave de Recht 06-20337231 dave.de.recht@kabelfoon.nl
Jorien de Koning 06-21263136
Jeugdcommissie
Jan Duijndam (voorzitter) 06-48831240 jan_alaska@hotmail.com
Desiree Rouwhorst 0174-294475 d.rouwhorst@hotmail.com
Hans Bal 06-51380438 hansjebal@gmail.com
Materiaalcommissie
René Hendriks (coordinator) 0174-626742 reneh@caiway.nl
Piet van Zundert 0174-294419 mariavanzundert@caiway.nl
Ledenadministratie
Jan de Recht 0174-295566 janerna@kabelfoon.nl
Rackettrekken
Piet Onings/Caroline van Oostrom (woensdagochtend)
Mariska Jansen Boerma (vrijdagavond) 0174-294475/06-10114202 mariskaboerma@kpnmail.nl
Website
Luzia ten Westenend (Website algemeen) 06-17184669 atenwestenend@gmail.com
Lidmaatschap
meer info