• Bardiensten Augustus

  • 5e piramide op 7 juli de uitslagen

  • Ouder-kind toernooi 8 september 2024

Welkom op de uithoek!!!

TVQ speelt recreatief tennis op het sportpark “Quintus”.

We beschikken over vier tennisbanen en een gezellig clubgebouw met een mooi terras. Van de ruim 300 leden is de meerderheid senior, waarvan een deel als daluur lid speelt.

Daarnaast is er een actieve toernooicommissie en jeugdcommissie voor de junioren en jeugd.

TVQ organiseert tijdens het tennisseizoen diverse activiteiten, zoals een aantal toernooien en ook een piramide competitie. Onze toernooien zijn vermaard om de gezelligheid.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden tot racket-trekken, gezellig op woensdagochtend en de vrijdagavond. Het is voor elk niveau.

Er zijn mogelijkheden tot het volgen van tennislessen voor jong en oud en TVQ is mede hierdoor – en door de lage contributiebijdrage – voor de startende jeugd een aantrekkelijke vereniging. Heeft u interesse zet dan een eerste stap door u aan te melden.

Aanmelden voor het lidmaatschap kan door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier. Zie ook “laatste nieuws”.