Beste leden,
Onlangs is er vanuit het bestuur een enquête gehouden met als onderwerp ‘oriëntatie lidmaatschap KNLTB’.  Tijdens de ALV zijn de resultaten hiervan al besproken, maar omdat niet iedereen daarbij was, mailen we jullie hierbij de uitkomst van deze enquête.
In totaal hebben 95 leden de vragenlijst ingevuld.  We waren erg blij met zo’n grote respons, hierdoor hebben we een goed beeld kunnen krijgen van hoe het onderwerp binnen de vereniging leeft. Hoewel er met name bij leden die nog minder lang lid zijn van TVQ wel enige interesse is voor het spelen van competitie en open toernooien (op Quintus en bij andere verenigingen) ziet een ruime meerderheid geen toegevoegde waarde in een lidmaatschap van de KNLTB. Als bestuur hebben we dan ook besloten om geen vervolgstappen te nemen en dit onderwerp voorlopig weer te laten rusten.
Voor leden die het leuk vinden om open toernooien bij andere verenigingen te spelen is er wel een mogelijkheid om dit te doen. Via een slapend lidmaatschap bij Tennisvereniging Verburch (kosten bedragen € 25,- per jaar) kun je zelf lid worden van de KNLTB en ontvang je een eigen KNLTB-pas. Met die pas kun je je dan aanmelden voor officiële open toernooien bij andere verenigingen.
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen staan we uiteraard altijd open.
Met sportieve groet namens het bestuur van TVQ,
 
Luzia ten Westenend
Secretaris Tennisvereniging Quintus