Beste Quintusleden,

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober het volgende:

Er zijn door het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de snelle stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan.

Ook de sporter ontkomt niet aan die verscherping van de regels die ingaan op 14 oktober en voorlopig gaan gelden voor de komende 4 weken.

Wat betekent dit voor tennis en dus ook voor onze  vereniging:

  • De kantine blijft evenals de douches tot nader te bepalen tijd dicht, ook geen bardiensten dus.
  • Alle competities worden per direct beëindigd, zowel voor jeugd als senioren, ook de open toernooien komen te vervallen.
  • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen, te trainen en voor de jeugd te blijven lessen met een maximale groepsgrootte van 4 personen.  Publiek is daarbij niet toegestaan .
  • Het dubbelen kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand word gehouden op de baan.
  • Georganiseerde wedstrijden voor groepen volwassenen vanaf 18 jaar zijn niet toegestaan. Dus geen interne competitie, tossavond (rackettrekken) en laddercompetitie/piramidecompetitie.
  • Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racket lengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.
  • Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

 

Dit alles is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van max 4 personen met onderling  1.5 meter afstand en is daarmee in afstemming met NOC/NSF en het ministerie van VWS.

 

Hieronder enkele links waar alle informatie rondom de nieuwe richtlijnen te vinden is.

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/tennis-corona/

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2adc950e6d&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1680599590554324211&th=1752b06c64a84cf3&view=att&disp=inline&realattid=1752b0670cd4ca0c0501

 

Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Neem jullie eigen verantwoording, blijf thuis bij klachten en houd die afstand.

Zorg allereerst voor de gezondheid van jezelf , die van anderen en zorg ervoor dat we als club niet geconfronteerd worden met boetes van €  4000,00 als gevolg van het niet naleven van de regels.

Er zal meer gecontroleerd gaan worden.

 

Ondanks al deze maatregelen die de gezelligheid, vooral in de derde helft  doet afnemen, wensen we jullie een gezond en sportief verblijf toe op ons park de Uithoek.

 

Namens het bestuur